Förfrågan om priser och tillgängliga

Fyll i alla obligatoriska fält (*) i nedanstående formulär och du kommer snarast att få svar i ett e-mail där vår personal svarar på alla dina förfrågningar. Om svaret uppfyller dina önskningar, kan du inom den tidsfrist som anges i e-mailet, bekräfta din bokning genom att skicka uppgifterna på ditt kreditkort med hjälp av ett säkert formulär.

Obs Du HAR integre fyllt I De Obligatoriska Fältén SOM- markerats ! .

  RESEUPPGIFTER


  Personuppgifter


  Information för behandling av personliga uppgifter

  I enlighet med paragraf 13 i det italienska dekretet 196/2003 (lag om skydd av personliga uppgifter) informerar vi härmed om följande:
  a) behandlingen av dina personliga uppgifter kommer att ske i samband med:
  1. kontraktsmässiga skyldigheter: leverans av varor och tjänster till gästerna,
  2. rättsliga skyldigheter: fakturering, obligatoriska kontrakt och räkningar som gäller bokföringen, information till myndigheter som så begär;
  3. information till banker och liknande institut för inlösen av krediter och för andra aktiviteter som gäller verkställandet av kontrakt;
  4. serviceerbjudanden under vistelsen (sekreterartjänster, överlämnande av korrespondens, bokning av externa tjänster) eller efter vistelsen (information om specialerbjudanden, evenemang och liknande)

  Behandlingen av informationen kommer att ske med manuella och/eller automatiska system för att minneslagra, hantera och överföra informationen, med system som är nära sammankopplade med ändamålen, enligt de data vi har i vår ägo och med skyldigheten från din sida att i god tid informera oss om eventuella ändringar, integreringar och uppdateringar;

  b) Om du vägrar att ge ditt tillstånd till punkterna 1,2,3 i paragraf a) sker följande:
  1. omöjligt att inleda eller fortsätta samarbetet och utföra operationer, om informationen är nödvändig för att utföra samarbetet eller operationen;
  2. omöjligt att utföra vissa operationer som förutsätter tillgång till informationen i samband med själva utförandet;
  3. ingen information kan skickas till personer som utför andra aktiviteter som inte är funktionellt kopplade till samarbetets verkställande.

  c) Förutom personalen i företaget som innehar informationen, kan den överlämnas till:
  1. hotellstrukturer som du kommer att vistas i;
  2. skatterådgivaren (på den administrativa avdelningen);
  3. offentliga och privata verk, även efter inspektioner eller kontroller;
  4. personer som kan få åtkomst till din information enligt lag;
  5. externa företag som tillhandahåller varor eller tjänster.

  d) när som helst kan du använda dig av din rättighet gentemot innehavaren av dina uppgifter, enligt paragraf 7 i den italienska lagen 196/2003 som vi återger i dess helhet:

  Paragraf 7. Rättighet till åtkomst till personliga uppgifter och andra rättigheter
  1. Personen i fråga har rätt att få bekräftelse på de personliga uppgifter som finns om honom, även om de ännu inte registrerats och informationen om dem ska ske på ett lättförståeligt sätt.
  2. Personen i fråga har rätt att få information om:
  a. ursprunget till de personliga uppgifter;
  b. ändamålen och typ av behandling;
  c. logiken som tillämpas vid behandlingen som utförs med elektroniska hjälpmedel;
  d. identifikationsdetaljer om innehavaren, de ansvariga och representanten som utnämnts i enlighet med paragraf 5, moment 2;
  e. de personer eller kategorier av personer som de personliga uppgifterna kan överlämnas till eller som kan komma i kontakt med uppgifterna såsom representanter för territoriet i staten, ansvariga eller uppdragshavare.
  3. Personen i fråga har rätt att få information om:
  a. uppdateringar, rättelser eller, i förekommande fall, integrering av data;
  b. radering, omvandlingar på anonymt sätt eller omvandling av alla data som behandlas vid lagbrott, inklusive då man inte behöver bevara datan för de ändamål se insamlades eller senare behandlades för;
  c. certifikatet som bekräftar operationerna som indikeras under bokstäverna a) och b) har presenterats för kännedom till de personer som de personliga uppgifterna överlämnats eller distribuerats till, även gällande innehållet, med undantag av fall då detta verkställande visar sig vara omöjligt eller medför en användning av medel som är oproportionerliga i förhållande till den rättighet som skyddas.
  4. Personen i fråga har rätt att motsätta sig allt eller delar av detta:
  a. av legitima skäl som gäller behandlingen av personliga uppgifter som gäller honom, fastän de är pertinenta till insamlingens ändamål;
  b. behandlingen av personliga uppgifer som gäller honom för utsändande av reklammaterial för direkt försäljning eller för att utföra marknadsforskning eller kommersiell kommunikation.

  *